beats_Snarkitecture

Ünlü rapçi Dr. Dre’nin kurdu?u kulakl?k markas? Beats, ?u anda dünyan?n en güzel kulakl??? olarak sat??a sunuluyor. Tabi ki ülkemizde orijinalinden çok imitasyonlar? ra?bet gören kulaklar?n fiyatlar?n?n uçuk oldu?unu kabul etmemiz laz?m; ancak sunmu? oldu?u ses kalitesi de eri?ilemez noktada. ?imdi de yeni bir model geliyor Beats’ten. Dün yap?lan tan?t?mda Beats’in yeni kulakl??? Snarkitecture tan?t?ld?. Beats Snarkitecture fiyat? olarak 600 dolar aç?kland?.

Studio X Snarkitecture!

Snarkitecture ismi verilen yeni model, Studio’nun özel üretim versiyonu olarak kar??m?za ç?k?yor. Tamamen mat beyaz renginden üretilen kulakl?k, sahibine e?siz bir deneyim sunmay? hedefliyor.

Çok daha hafifletilen özel üretim kulakl?k, üstün ses kalitesi, geli?mi? ses yal?t?m özelli?i ve 20 saatlik pil ömrü ile di?er modellerden ayr?l?yor.

Sadece 1000 adet üretilen Studio X Snarkitecture kulakl?k, 599,95 dolardan sat??a ç?km?? durumda.


0 Yorumlar