samsung

Teknoloji devi Samsung, Avrupa’daki baz? pazarladan çekilme karar? ald?. ??lerini daha çok televizyon ve mobil sektöre do?ru kayd?ran firma, Avrupa’da art?k dizüstü bilgisayar satmayaca??n? resmen duyurdu. Bu ambargo sadece dizüstü bilgisayarlar için geçerliyken dünyan?n di?er tüm bölgelerinde Samsung markal? dizüstü bilgisayar sat??lar? devam edecek. Bundan önce de Sony buna benzer bir giri?imde bulunup, Vaio serisini satm?? ve dizüstü sektöründen tamamen çekilmi?ti.

Avrupa’da Samsung Dizüstü Sat?lmayacak

PC Advisor sitesinin haberine göre Koreli ?irket, Chromebook’lar da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde tüm dizüstü sat??lar?n? durdurdu ve pazardan çekilmeye karar verdi. Konuyla ilgili aç?klamalarda bulunan bir Samsung sözcüsü taleplere ve pazar ko?ulllar?na h?zl?ca adapte olduklar?n? belirterek al?nan karar?n bölgesel oldu?unun alt?n? çizdi.

Bölgesel bir karar

Yap?lan aç?klamalara göre, Samsung sadece Avrupa k?tas?nda dizüstü pazar?ndan çekilmi? durumda. Sony’nin aksine Koreli ?irket dizüstü üretmeye ve dünyan?n di?er bölgelerinde satmaya devam edecek. Bakal?m daralan PC pazar? önümüzdeki dönemde ne gibi sonuçlar yaratacak?


0 Yorumlar