BlackBerry Passport

Dünyadaki ilk ak?ll? telefonlar? üreten, bundan birkaç sene önce en önemli geli?tiricilerden biri olan Blackberry, son senelerde ya?amakta oldu?u sat?? s?k?nt?lar? ve mali sorunlar nedeniyle iflas?n e?i?ine kadar geldi. Geride b?rakt???m?z günlerde sat??a sunulan yeni model Blackberry Passport ise sat?? de?erleriyle tüm dünyay? ?a??rtt?. Sadece iki gün içerisinde 200 binden fazla sat?lmay? ba?aran Blackberry Passport bakal?m firman?n yeniden ayaklanmas?n? sa?layabilecek mi?

Stoklar tükendi!

Sat??a sunulal? 2 gün olan BlackBerry Passport, 200 bini a?an sat?? rakamlar?yla firman?n yüzünü güldürdü. BlackBerry ma?aza stoklar?nda 10 saat, Amazon’da da 6 saat içerisinde tükenen BlackBerry Passport, firman?n en h?zl? satan modeli olmay? da ba?ard?.

Özellikleri hat?rlayal?m

BlackBerry’nin kendisiyle özde?le?en fiziksel QWERTY klavyeli amiral gemisi olan Passport, güçlü donan?m?yla dikkat çekmi?ti.

Qualcomm’un 2.3 GHz h?z?nda çal??an dört çekirdekli Snapdragon 801 i?lemcisinden gücünü alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dahili haf?za özelliklerine sahip. Bu haf?zay? da art?rabiliyorsunuz. BlackBerry’nin QNX tabanl? oldukça verimli çal??an yaz?l?m?yla beraber 3450 mAh’lik batarya ve güçlü donan?m?n birle?mesiyle beraber ba?ar?l? bir deneyim sundu?u belirtilen ürün, iki günlük kullan?m süresi sunabiliyor.

4.5 inç büyüklü?ünde dokunmatik IPS ekran kullanan Passport, 1440 x 1440 piksel çözünürlü?ü ile etkileyici bir piksel yo?unlu?una sahip. PPI de?eri ise 453.

Kullan?m deneyimini geli?tiriyor

Fiziksel klavyesiyle rahat bir yaz? imkan? suran model, 3 sat?r fiziksel tu?lara ek olarak dokunmatik ekranda 1 sat?r tahmin özelli?ine sahip.

Bakal?m yeni modelleriyle ekosistemini geli?tirmek isteyen BlackBerry, pazardaki varl???n? daha uzun süre sürdürebilecek mi?


0 Yorumlar