src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/09/Samsung-Gear-S.jpg” alt=”Samsung Gear S” width=”600″ height=”200″ class=”alignnone size-full wp-image-6103″ />

Geride b?rakt???m?z yaz aylar?nda dedikodusu iyice yay?lan ve art?k sat??a sunulaca??na kesin bir gözle bak?lan Samsung Gear S için yeni s?z?nt?lar gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Samsung’un ak?ll? saati sonbahar bitmeden sat??a sunulmu? olacak; ancak ak?ll? saatin sadece Amerika’da sat??a sunulaca?? da yine bize aktar?lan bilgiler aras?nda bulunuyor. Avrupa’ya ne zaman sat??a sunulaca??na dair ise bir bilgi verilmi? de?il. Samsung ak?ll? saatler bakal?m Apple’?n ak?ll? saatleri kar??s?nda varl?k gösterebilecek mi?

K?sa bir bas?n aç?klamas?nda Samsung Verizon Wireless ve T-Mobile arac?l???yla sat??a sunulaca??n? söyledi. Ayr?ca Samsung, Galaxy Note Edge, Gear S ve Gear VR için fiyatland?rma sunuldu?unu duyurdu. Bu cihaz?n en etkili özelli?i ise ak?ll? telefon ile senkronizeye gerek duymuyor. Gear S’in ABD fiyat?n?n $443 olmas? bekleniyor. Apple’a ak?ll? saat pazar?n? kapt?rmak istemeyen Samsung Gear S cihaz?nda ba?ar?l? olabilecek mi? Siz bu konuda dü?ündüklerinizi bizimle yorumda payla?abilirsiniz.


0 Yorumlar