src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/blackberry_playbook.jpg” alt=”” title=”blackberry_playbook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1354″ />

TTNET, geçti?imiz haftalarda ?ubelerinde Blackberyy Playbook’un sat??lar?na ba?lam??t?. 16 GB’l?k modeli ile sat??lar?n? sürdüren TTNET, cihaz?n 32 GB’l?k modelini de Türkiye’ye getirdi. Özellikle ?stanbul’da iyi sat?? say?lar?na ula?an Playbook, ?u anda çe?itli kampanyalarla sat?l?yor.

Blackberry Playbook OS 2.0 fiyat? hakk?nda net bir bilgi verilmese de taksitlerin ayl?k 23.90 TL’den ba?layaca??n? biliyoruz. Ayl?k taksitler ise TTNET faturan?za ek olarak gelecek. BlackBerry OS 2.0’un teknik özelliklerinden bahsedecek olursak HD görüntü deste?i ve video çekimi sa?lad???n?, 7 inç ekran?n?n bulundu?unu, çift çekirdek i?lemci ve 32 GB haf?zaya sahip oldu?unu söyleyebiliriz.


0 Yorumlar