src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/windows_8.jpg” alt=”” title=”windows_8″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1358″ />

Windows 8 ile bilgisayar hayat?mz?da en sevmedi?imiz olaylardan kurtuluyoruz. Bilindi?i gibi henüz Windows 8 piyasaya sunulmad?. Sunulmadan önce yap?lan aç?klamda bilgisayar?n ba?lang?ç ekran h?z?n?n art?r?ld???, pil ömrünün ve uygulama uyumlulu?unun da art?r?ld??? söylendi.

Windows ve Windows Live grup yöneticisi Steven Sinofsky de bu konu üzerinde baz? aç?klamalarda bulundu. Sinofsky’ye göre Microsoft, Windows’u piyasaya sürdü?ünde kullan?clardan hiçbir ?ikayet gelmemesi için var gücüyle çal???yor. Windows 8’in ilk yüklenmesinden itibaren hiçbir donan?mla sorun ya?anmamas? da Windows için önemli bir kural. Bakal?m Windows 8’de istenilen ?eyler ba?ar?lacak m? yoksa ikinci bir iPhone 5 vak’kas? m? ya?anacak hep beraber görece?iz.


0 Yorumlar