src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/10/JPEG2000-HD-Pro-300×168.jpg” alt=”” title=”JPEG2000 HD Pro” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-1351″ />

Güvenlik kameras? deyince akla gelen ilk ?ey hiçbir ?eyi belli etmeyen ve genelde az fonksiyon destekleyen kameralard?r. Ama JPEG200 HD Pro ad?nda bir güvenlik kameras? geli?tirildi ve ?u anda sektörde bulunanlara göre inan?lmaz bir geli?meyle bizlere sunuluyor.

Tam 29 megapiksel görüntü kalitesi sunan JPEG2000 HD Pro’nun bir benzeri daha önce hiç geli?tirilmemi?ti. 29 MP görüntü kalitesinin yan? s?ra çok büyük görüntü çerçevesine sahip olan JPEG2000 HD Pro’yu normal kameralar?n görü? alan? ile kar??la?t?racak olursak 95 güvenlik kameras?na e? de?er oldu?unu söyleyebiliriz. K?sacas? bu kamera önünde bir engel bulunmamas? dahilinde her yeri görebiliyor. Kameran?n en çok otoparklarda kullan?lmas? bekleniyor. Fiyat? hakk?nda ise henüz bir aç?klama yap?lmad?.


0 Yorumlar