src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/blackberry_z10-300×199.jpg” alt=”” title=”blackberry_z10″ width=”300″ height=”199″ class=”alignnone size-medium wp-image-2290″ />

Blackberry Z10, içerisinde bulundu?umuz ay?n 5’inde sat??a sunuldu. ?u ana kadar iyi sat?? de?erleri ve iyi geri dönü?ler alan firmadaki birkaç sorundan biri Skype’?n henüz Z10 için bir uygulama geli?tirmemesi olmu?tu. Bunun yüzünden telefona so?uk bakan kullan?c?lardan sonra Skype’tan bir aç?klama geldi ve uygulama yak?nda Blackberry World’deki yerini alacak.

Konu hakk?nda aç?klama yapan Skype yetkilileri, hala Blackberry 10 için uygulamay? geli?tirmekte olduklar?n? ve bunun hiç de kolay olmad???n? dile getirdiler. Ayr?ca Android 4.1 i?letim sisteminde çal??an uygulamalar?n Z10’a aktar?labilece?ini biliyorduk, bu yüzden program?n gelece?ine kesin bir gözle bakabiliriz. Blackberry Z10 ç?k?? tarihi olarak kesin bir tarih verilmese de 1 haftadan fazla bekletilmemiz umuluyor.


0 Yorumlar