src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/facebook_google.jpg” alt=”” title=”facebook_google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2287″ />

Zuckerberg ile Page’in yollar? art?k ayr?l?yor. Bu vakte kadar çok iyi ili?kileri art?k kopma noktas?na geldi diyebiliriz. Facebook CEO’su Zuckerberg dün yapt??? aç?klamada Google ile olan ili?kilerinin art?k dostça olmad???n? dile getirdi, ayr?ca Apple ile de çok iyi geçindiklerini sözlerine ekledi. Bundaki en büyük etken tabi ki Google+

Google Plus ç?kt???nda biz az çok böyle bir durumun geli?mesini bekliyorduk, bunu en son fi?ekleyen ?ey ise kesinlikler Facebook’un kendi arama motoru Grap Search’ü geli?tirmesi oldu. Grap Search hakk?nda aç?klama yapan Google CEO’su Larry Page, Facebook için “Kendi yapt?klar? i?lerde kendilerini rezil ediyorlar.” yorumunu yapm??t?. San?r?z bu da son kötü darbe oldu.


0 Yorumlar