src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/04/blackberry.jpg” alt=”blackberry” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6552″ />

Bundan bir sene öncesine bakt???m?zda hakk?nda pek de olumlu haberler yapmad???m?z Blackberry, yeni CEO’suyla birlikte bir ata?a kalkm?? ve isminin de?erini korumaya ba?lam??t?. Son olarak Blackberry Passport’u sat??a sunan firma, Rusya’dan s?zan haberlere göre yeni modeller üzerinde çal??malar yürütüyor. Yak?n zaman içerisinde Blackberry’den 3 yeni model tan?t?m? bile görebiliriz. Bunlar?n aras?ndan bir modelin Passport’un yeni modeli, Blackberry Oslo olaca?? söylense de henüz resmi bir do?rulama gelmedi?ini de vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

BlackBerry Oslo için sunulan tahmini özellikler ?u ?ekilde; 1440 x 1440 piksel çözünürlüklü ekran, Snapdragon 800 çipset ve OIS destekli 13 Megapiksel ana kamera ile 3450mAh batarya. Cihaz öncülü gibi fiziksel ve sanal QWERTY klavyeye de sahip olacak. Tan?t?m için verilen tarih ise 30 Haziran.

?kinci modelin ad? da P’9984. Modelin ba??ndaki P’ için yap?lan tahmin BlackBerry Porsche Design için yeni bir versiyonun geldi?i yönünde. Özel Porsche tasar?ml? BlackBerry P’9984 ak?ll? telefonun özel QWERTY klavyeyle gelece?i dile getiriliyor.

Üçüncü ve son “yeni” BlackBerry ise BlackBerry Slider ya da BlackBerry Venice ad?n? ta??yor. Kavisli ekran tasar?m?na, cihaz?n alt ön yüzündeki hoparlör e?lik ediyor. Slider tak?s?ndan da anlayabilece?iniz gibi ürün BlackBerry Torch 9810 gibi aç?l?r kapan?r kapak sistemli olacak. BlackBerry Slider / Venice, 5.1 inç 1440 x 2560 (QHD) ekran, sekiz çekirdekli i?lemci yongas?, 16 Megapiksel ana ve 5 Megapiksel ön yüz kameras? ile 3650mAh de?erinde bir bataryayla üretime girecekmi?.

Bahsi geçen son iki modelin de ayn? dönemde tan?t?labilece?i söyleniyor.


0 Yorumlar