youtube

Geride b?rakt???m?z ay YouTube’un arama seçeneklerine “360 derece arama” ad?nda bir yeni özellik eklenmi?ti. Bu özellik sayesinde 4K görüntü kalitesindeki videolar? ayr??t?rabiliyor, böylelikle daha hedefsel sonuçlar elde edebiliyorduk. Ama maalesef bu özellik global videolar? arama sonucunda göstermiyordu ve soruna çözüm hemen getirildi. Art?k arama bölümündeki detayl? seçeneklere girip 360 seçene?ini tikleyerek siz de dünyan?n her taraf?ndaki videolar? bir s?n?rlama olmaks?z?n arayabilirsiniz.

360 Derece Videolara Kolay Ula??n
Filtreyi bulmak çok zor de?il, arama k?sm?na gidip filtrele butonuna t?klay?p ve 360 derece’yi seçmeniz yeterli olacakt?r. Youtube web arayüzünden kullanmak isteyenler için bu buton arama alan?n?n hemen üzerinde ve ‘Filtreler’ etiketinin yan?nda aç?kça görünüyor. Android uygulamas? için bu buton en sa?da ve uzunlu?u azaltan 3 yatak çizgi ile belirtiliyor.

360 derece filtresi Youtube’un web arayüzünde herkes için görünüyor, ancak henüz tüm Android cihazlarda mevcut olmayabilir. Google bunu ?imdilik server seviyesinde aç?k tutuyor, bu yüzden e?er hala bu özelli?e sahip de?ilseniz, Youtube uygulamas?n? ba?tan ba?lat?n.


0 Yorumlar