src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/dcan.jpg” alt=”” title=”dcan” width=”287″ height=”238″ class=”alignleft size-full wp-image-130″ />Hayran b?rakan bir konsept daha!

Ufak bir roket atara benzese de, resimde gördü?ünüz “cihaz” asl?nda bamba?ka bir “?ey”!

Cep telefonlar?n?n gelmesiyle her ne kadar orta seviye kameralar?n pabucu dama at?lsa da, birileri halen yeni jenerasyon kameralar üzerinde kafa yoruyor.

D-Can isimli bu konsept kamera, gelecekteki kameralar?n dizayn?yla ilgili önemli ipuçlar? veriyor. D-Can konseptini geli?tiren tasar?mc? Jean-michel Bonnemoy, kameralar?n gelecekte silindirik bir forma bürünece?ini iddia ediyor. Zaten tasar?m?nda da bunu görmek mümkün.

ISO aral??? 100 ila 6400 aras?nda olan ve uzun ölçekli zum yapabilen lenslerle bütünle?en D-Can’?n önünde bir LCD ekran bulunuyor. Bu konsept ürüne ayr?ca kulakl?k ba?lanabiliyor ve üzerinde mikrofon yer al?yor.


0 Yorumlar