Brother Mobil Yaz?c? PJ-622, ?stanbul’da düzenlenen bir bas?n toplant?s?nda Brother’?n yeni ta??nabilir yaz?c? ailesi tan?t?ld?. Toplant?da konu?an Brother Türkiye Bask? Çözümeri Kurumsal Sat?? Müdürü Güçlü Akp?nar, mobil yaz?c? çözümü PJ-622’yi duyurdu. Akp?nar yeni modelle ilgili olarak ?unlar? söyledi: Kurumlar için önerebilece?imiz bu yeni modelin özellikle sat?? yapan saha personeli taraf?ndan ilgi görmesini bekliyoruz.

Kurumlara hitap eden bir model olan PJ-622, termal yani ?s? yöntemiyle bask? alan A4 format?nda bir yaz?c?. Standart faks ka??d?na bask? alan mobil yaz?c? bütünle?ik pili (Nikel) ile 70 sayfaya kadar bask? alabiliyor. Yaz?c?n?n Li-?yon pil seçene?i de bulunuyor ve bununla 300 sayfa bask? al?nabiliyor. Ürünün a??rl??? (pil ile beraber) 530 grama ç?k?yor.

Türkiye fiyat? 400$ + KDV olan yaz?c?, özellikle mobil halde bask? alma ihtiyac? olan kurumsal ve bireysel kullan?c?lara hitap ediyor. Ta??nabilir yaz?c?n?n iki adet kablolu, iki adet de Bluetooth deste?i sunan versiyonu bulunuyor.


0 Yorumlar