src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/xbox.jpg” alt=”xbox” width=”450″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-4674″ />

Yeni nesil konsollar son bir ay içerisinde sat??a sunuldu. Xbox One, PlayStation 4’ten daha önce Amerika pazar?ndaki yerini al?rken sat?? konusunda fazla ba?ar?l? gözüküyor. PlayStation 4 ise sadece bir gün içerisinde bir milyon tane satmay? ba?arm??t?, üstelik sadece Amerika s?n?rlar? içerisinde. Yak?n zamanda Türkiye’ye de sat??a sunulacak olan PS 4’ün yan? s?ra gelen bilgilere göre Xbox One sat??lar? da beklenenden daha iyi bir durumda. Bakal?m bu çeki?menin galibi kim olacak?

Daha sonra Avrupa’da sat??a sunulan cihaz, bu alandaki tek rakibi olan Xbox One’? bir hayli geride b?rakmay? ba?ard?. Nitekim, Xbox One genel sat?? rakamlar? itibariyle PlayStation 4’ün bir hayli gerisinde kald?.

Konu ile ilgili bir aç?klama yapan Yusuf Mehdi, bu durumun san?ld??? gibi olmad???n? ve Xbox One sat??lar?n?n bir hayli iyi gitti?ini belirtti. Mehdi, Xbox One’?n firma tarihinin en iyi ç?k???n? gerçekle?tirdi?ine dikkatleri çekerek ,sat?? rakamlar?n?n uzun vadede kendileri lehine dönebilece?ini söyledi.


0 Yorumlar