src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/bulut_sunucu-300×210.jpg” alt=”” title=”bulut_sunucu” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-1747″ />

Bulut sunucu fiyatlar?nda her geçen gün a?a?? çekiliyor. Sistemin çok kullan??l? olmas?ndan dolay? Google’dan sonra Amazon da kendi bulut sunucusunu kurmu?tu ve onlar da sat?yor. Geçti?imiz günlerde bulut sunucu fiyatlar?nda yüzde 20 indirim yapt???n? aç?klayan Google’a Amazon’dan çok sert bir cevap geldi.

Google’?n kurnazl?k yapt???n? dü?ünen Amazon hiç ac?mad? ve fiyatlar?nda yüzde 25 indirime gitti?ini bugün bizlere aç?klad?. Yani art?k Amazon’dan sunucu almak Google’a k?yasla çok daha uygun. Kalite bak?m?ndan ikisindeki fark yok denecek kadar az. Ülkemiz henüz tam anlam?yla bu sisteme geçmi? olmasa da böylesine indirimler varken bulut sunucular? kullanman?n tam zaman?.


0 Yorumlar