• Amazon’dan sınırsız bulut depolama

  Bulut depolama teknolojisinin geli?mesiyle birlikte ço?u büyük teknoloji firmas? bu sektöre giri? yapm?? ve kullan?c?lara farkl? seçeneklerde kullan?m alan? sunulmu?tu. ?imdi ise bunlar?n aras?na bir...

 • Amazon Fire TV Stick

  Uzun süredir mini medya oynat?c?lar sektöründe liderli?i Apple TV ile elinde bulunduran Apple TV’ye son dönemde yeni rakipler ç?k?yor. Bundan k?sa bir süre önce Google...

 • Babak Parviz, Amazon’a transfer oldu

  Uzun süredir Google’da ?u anki en önemli çal??man?n yöneticili?ini devam ettirmekte olan Babak Parviz, geçti?imiz gün yapt??? aç?klamayla birlikte Google’?n pazar anlam?nda en büyük rakibi...

 • Blackberry’ye AmazonStore

  Zaman?n özellikle i? dünyas?nda en çok kullan?lan cep telefonu olan Blackberry, son senelerde büyük bir dü?ü? ya?am??t?. Hatta bu aralar iflas?n e?i?inde olan firman?n bu...

 • Amazon Storybuilder Nedir?

  Dünyan?n en büyük e-ticaret ismi olan ve e-ticaret d???nda da birçok alanda Google ile çeki?meye çal??an Amazon’dan yeni bir uygulama daha geldi. Storybuilder ad?yla kullan?c?lar?n...

 • Microsoft Surface 2 yok satıyor

  Microsoft’un tablet sektöründeki en büyük kozu olan Surface serisi bu vakte kadar korudu?u iyi ivmesini halen devam ettiriyor. ?lk ç?kt??? dönemde tasar?m?yla çok be?enilen ancak...

 • Amazon’dan devrim!

  Dünyan?n en büyük e-ticaret sitesi olan ve ayn? zamanda affiliate marketing sistemini ç?karan Amazon’dan devrim niteli?inde bir yenilik geliyor. Pazartesi gününden itibaren art?k kargolar?n?z? hafta...

 • Linux Ubuntu kullanımı

  Bu vakte kadar sizlere hep aç?k kaynak kodlu i?letim sistemlerini önerdik çünkü istedi?iniz de?i?iklikleri yapma ?ans?n?z var. Neden, çünkü Windows kendi istemedi?i ?eylere dokunulmas?na izin...

 • Bulut sunucu fiyatları

  Bulut sunucu fiyatlar?nda her geçen gün a?a?? çekiliyor. Sistemin çok kullan??l? olmas?ndan dolay? Google’dan sonra Amazon da kendi bulut sunucusunu kurmu?tu ve onlar da sat?yor....