src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/cikartilabilir_trackpad.jpg” alt=”” title=”cikartilabilir_trackpad” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2029″ />

Dizüstü bilgisayarlarda tarih boyunca en büyük sorun kesinlikle fareler olmu?tur. Ne kadar uzun süreli kullan?c?larda trackpad kullan?m? art?k fare kullan?m?ndan daha rahat bir hale gelse de, Call of Duty bitirseniz bile al??amayan kullan?c?lar oldu?unu da unutmayal?m. Ünlü i?lemci geli?tiricisi Foxconn bu soruna art?k bir çözüm getirmek istiyor.

Foxconn geçti?imiz gün “ç?kart?labilir trackpad”in patenti için ba?vuruda bulundu. Yani bunu biraz daha açarak anlatal?m; art?k yan?n?zda fazladan mouse ta??mak zorunda kalmayacaks?n?z. ?u anda önünüzde bulunan trackpad ç?kart?labilri olacak ve bir farenin tüm i?levlerini görebilecek. ?imdilik bu sistemin geli?tirilece?inin tabi ki garantisi yok ama dü?ünüldü?ünde oldukça yararl? bir ?ey olacak gibi gözüküyor.


0 Yorumlar