• Firefox önemli anlaşmaların altına imza attı

    ?u anda ak?ll? telefon sektörü Android’in elinde yer al?rken her geçen gün büyümesini ve geli?imini sürdürdü?ünü söyleyebiliriz Google’?n i?letim sisteminin. Arkadan gelen hiçbir ba?ka sistem...

  • Çıkartılabilir trackpadli laptop

    Dizüstü bilgisayarlarda tarih boyunca en büyük sorun kesinlikle fareler olmu?tur. Ne kadar uzun süreli kullan?c?larda trackpad kullan?m? art?k fare kullan?m?ndan daha rahat bir hale gelse...

  • Foxconn, Apple’dan destek alacak

    Bünyesindeki elemanlar?n kötü çal??ma ?artlar?yla gündeme geldi?i Foxconn, bu durumu düzeltmek için Apple’dan yard?m alacak. Apple gibi büyük firmalar için parçalar üreten Foxconn, hat?rlanaca?? gibi...