src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/iphone_-300×175.jpg” alt=”” title=”iphone_&” width=”300″ height=”175″ class=”alignnone size-medium wp-image-2032″ />

Bu vakte kadar ç?kard??? tüm ürünlerin hem teknik özellikleri hem de tasar?m? bak?m?ndan büyük övgüler toplayan Apple, iphone 5 ile bu serisine kötü bir son vermi?ti. Hem GoogleMaps hem de tasar?m aças?ndan ele?tirilen telefon yine de dünyada milyonlarca satmaya devam ediyor. Ancak internete bir resim daha dü?tü ve bizleri oldukça heyecanland?rd?.

?ddiaya göre yukar?da bulunan resim iPhone 6’ya ait. Kullan?c?lar taraf?ndan “hiç” be?enilmeyen bu tasar?m da malesef yerden yere vuruldu. ?u an için yay?mlanan foto?raf bu ama e?er bu foto?raf gerçekten Apple’dan ele geçirilmi?se yak?n bir zamanda her taraf?n?n de?i?ece?ini söyleyebiliriz. Ayr?ca önümüzek


0 Yorumlar