src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/cin_oyun_konsolu.jpg” alt=”cin_oyun_konsolu” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3738″ />

Dünyan?n en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin nedense dünyan?n en büyük pazarlar?ndan birini ülkesine sokmuyor: oyun konsollar?. Ülke içinde hiçbir oyun konsolunun resmi sat??? gerçekle?miyor çünkü hükümet taraf?ndan yasaklanm??. Konsol oyunlar?n?n PC oyunlar?na oranla çok daha fazla ?iddet ve gençli?i olumsuz etkileyen öge içerdi?ini dile getiren devlet yetkilileri art?k bunu ortadan kald?rabileceklerini ifade ettiler. Gelen bilgilere göre Çin’deki oyun konsolu yasa?? art?k kalk?yor. Bununla birlikte dünyan?n ne büyük devleri ülke içinde sat?? yapabilecek ama yine de hükümet çok kat? kurallar ile buna izin verecek, i?te onlar.

Çin’de sat?? yapmak isteyen bir oyun konsolu üreticisi ticaret konusunda sadece Çin’i hedeflemeli, yani tamamen milliyetçi bir sat??a izin veriliyor. Bu kapsamda Sony, Microsoft ve Nintendo gibi firmalar?n ülkeye girip girmeyece?ini bilmiyoruz. Ancak ülke içinde ?u anda karaborsadan çok fazla PS ve Xbox sat??? yap?ld???n? belirtelim. Oyun konsolu üreticileri bir oyunu ve bir konsolu sat??a sunmak için kültür bakanl???ndan onay olmak zorunda kalacak ve kat? kurallar? a?malar? aç?kças? oldukça zor gözüküyor; yani Çin’deki oyun konsolu yasa?? kalksa da bunun tam anlam?yla gerçekle?mesi, Sony ve Microsoft’un da piyasaya girmesi için uzun y?llar gerekebilir.


0 Yorumlar