src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/corsair-raptor-gaming-aliyor-300×250.jpg” alt=”” title=”corsair-raptor-gaming-aliyor” width=”300″ height=”250″ class=”alignnone size-medium wp-image-919″ />

Corsair, oyun piyasas?ndaki lider konumunu kormak için Raptor Gaming’i sat?n alaca??n? resmen aç?klad?. Oyuncular için klavye, fare ve kulakl?k üreten firma bu hamleyle liderli?ini gerçekten de koruyacak; hatta marka kalitesini daha da art?racak gibi gösteriyor.

Raptor Gaming 2004 y?l?nda kurulan bir ?irketti. Avrupa’da lider durumunda olan firma etkinli?ini özellikle Almanya’da gösteriyordu. Birçok büyük pereakende ?irketinin deste?ini de alan ?irket h?zla büyümü?tü ama son dönemlerde gerçekle?en dü?ü?le bu sat??? kabul etmi? gibi görünüyor.

Corsair ise tam hedefini buldu diyebiliriz. Gittikçe yükselen bir grafi?i Corsair, Raptor Gaming’i de sat?n alarak etkinli?ini iyice yükseltecek. Avrupa ve Amerika pazar?nda zaten ?u an lider durumunda olan Corsair de oyuncular için klavye, kulakl?k, kasa ve fare gibi ürenler üretiyor.


0 Yorumlar