src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/olpc-xo-4-touch-inceleme-300×168.jpg” alt=”” title=”olpc-xo-4-touch-inceleme” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-916″ />

3. dünya ülkeleri için laptop ve tablet üretimi yapan OLPC, yeni modelini önümüzdeki sene ortaya ç?kar?yor. Ama laptop’?n teknik özellikleri ?imdiden ortaya ç?kt?. XO-4 Touch önümüzdeki seni Asya pazar?na sunulacak ama Türkiye’ye gelip gelmeyece?i belli de?il. Üstelik bu laptop ö?renciler için de çok yararyl? gereç.

Tüm dünya ülkeleriyle ?u anda sat?? izni için görü?melerini sürdüren OLPC, XO3’ü birçok ülkeye pazarlam?? durumda. XO4 içi?n de çal??malar?n? yürüten ?irket bu yeni modelde birçok yeni özellik ekleyecek programsal ve grafiksel olarak. ??lemci olarak 1.2 GHz gücünde, Marvell i?lemci kullanacak olan ?irket önümzüdeki sana sat??a sunulacak.

Dahili haf?zas? 8 GB olarak belirlenen laptop’ta 1200×900 çözünürlü?ünde ekran olacak. HDMI giri?i ve wi-fi da olan laptop’ta ayr?ca 2 GB ram bulunuyor.


0 Yorumlar