src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Dell-Venue-Pro-11i.jpg” alt=”Dell Venue Pro 11i” width=”475″ height=”362″ class=”alignnone size-full wp-image-4641″ />

Geride b?rakt???m?z gün yeni bir lansman düzenlemi? olan Dell yeni ürünlerini Türkiye pazar?na da tan?tt?. ?stabul’da gerçekle?tirilen toplant?da Dell Venue Pro serisi tan?t?l?rken ynei cihazlar?n kurumlara yönelik tasarland??? hakk?ndaki bilgileri Dell Geli?en Pazarlar Bölgesi Son Kullan?c? Ürünleri Pazarlama Müdürü Burak Ereren taraf?ndan ald?k. ??te Dell Venue Pro 11i özellikleri.

Toplant?da özellikle kurumlara yönelik tasarlanan Venue Pro tablet ailesinin tan?t?m? yap?ld?. Bu ailede Windows 8 i?letim sistemini kullanan 11 ve 8 inçlik modeller yer al?yor.

Ailenin Pro 11i modelinde 64-bit Intel Core i5 ve i3 i?lemciler kullan?l?yor. Beraberinde verilen klavye aksesuar? ile fiziksel klavye ihtiyac? olanlara hitap eden ürünün, Pro 11 isimli Atom i?lemcili sürümü de bulunuyor. Pro 11 ailesinin ek aksesuar olarak sat?lan bütünle?ik pilli ayr? bir klavye çözümü de yer al?yor.

Venue ailesinin 8 inçlik modeli de bulunuyor. Bu model de Windows 8 i?letim sistemini kullan?yor. Intel Atom i?lemcilerden güç alan cihaz için de haricen sat?lan klavye ve k?l?f çözümleri de bulunuyor.

Ayr?ca toplant?da firman?n yeni Ultrabook modelleri olan E7240 ve E7440 de tan?t?ld?. Yeni modellerin dokunmatik ekran seçene?i de bulunuyor.

Tan?t?lan en ilginç ürün ise ta??nabilir sunucu olarak adland?r?lan Precision M3800 modeli oldu. 15 inçlik i? istasyonu olarak tan?mlanan yeni model Intel’in i7 i?lemcisini kullanan ürünün 8 ya da 16 GB RAM seçenekli sürümleri bulunuyor. Dell Venue Pro 11i fiyat konusu hakk?nda henüz bir bilgi verilmi? de?il.


0 Yorumlar