src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/dokunmatik_pc.jpg” alt=”dokunmatik_pc” width=”450″ height=”316″ class=”alignnone size-full wp-image-4644″ />

Dokunmatik PC’ler bundan çok da uzun bir süre önce piyasaya sürülmedi, yava? yava? kendilerini göstermekteler. Geli?tirici firmalar tabletlerin iyi pazar pay? elde ettiklerini gördükten sonra PC’nin performans?yla tabletin dokunmatik özelli?ini birle?tirmek istemi?lerdi. ?u anda sat??lar? gayet iyi giden ve pazar pay?n? da yava?tan yükseltmekte olan dokunmatik pcler ?u anda evinde bilgisayar bulunan her on evden birinde bulunmakta; yani her 10 PC’den 1’i dokunmatik.

NPD Display Search’ün ara?t?rmas?na göre 2013 y?l?nda 19.8 milyon dokunmatik ekranl? PC sat?ld?. Bu rakam toplam PC sat???n?n yüzde 11’ini olu?turdu. Bir ba?ka de?i?le, sat?lan her 10 bilgisayardan 1’i dokunmatik ekranl? oldu.

Giderek geni?leyen pazarda en büyük pay ise yüzde 26.3 ile Asus’a ait. Lideri yüzde 14.7 ile Lenovo, yüzde 13.5 ile Acer takip etti. HP ve Sony de yüzde 10’a yakla?an pazar paylar? ile 4. ve 5. s?radaki yerlerini ald?. Ba??ndan beri tablet-PC k?rmas? cihazlara ve masaüstünde dokunmatik ekrana kar?? duran Apple bu alanda herhangi bir ürünü olmad??? için listeye giremedi.

Yak?n gelece?e yönelik tahminler dokunmatik ekranl? PC’lerin sat?? rakam?n? giderek artaca??n? gösteriyor. 20 milyon band?ndaki sat??lar?n gelecek y?l 30 milyona yakla?mas?, 2015’de ise 40 milyonun üzerine ç?kmas? bekleniyor. 2017 y?l? beklentileri ise 60 milyon adet sat?? ile yüzde 40’a ula?an pazar pay?.


0 Yorumlar