dell_xps_10

Dell’in son zamanlarda sat??a sundu?u en iyi ürünlerden biri de Dell XPS 10. Windows 8 ve RT kurulu olarak teslim al?nan cihaz teknik özellikleriyle zaten fazlas?yla tatmin edici bir seviyedeyken tasar?m?yla bir hayli daha etkiliyor. Batarya ömrü konusunda da segmentinin en uzun sürelerinden birini tan?yan Dell XPS 10 için bir de inceleme yaz?s? sunuyoruz a?a??da sizlere.

?nceledi?imiz Dell XPS 10, Windows 8RT ile yüklü geliyor ve bu sayede Snapdragon gibi ARM mimarisine sahip mobil i?lemcilerle çal??abiliyor. Bir di?er art?s?da Microsoft Office uygulamar?n?n Windows 8RT ile birlikte önyüklü olarak gelmesi. Normal Windows’ta yapabildi?iniz ço?u i?i yapabilen bu Windows sürümünün yapamad?klar? ise ?unlar:
-Windows Media Player
-Windows Media Center
-Ev Grubu olu?turma (var olan bir Ev Grubuna kat?labilirsiniz, ancak yeni bir tane olu?turamazs?n?z)
-Uzak Masaüstü ile Windows RT 8.1 bilgisayar?n?za ba?ka bir bilgisayardan ba?lanma
-Etki alan?na kat?lma
E?er bunlar? gerçekle?tiremeyecek olmak sizin için bir s?k?nt? te?kil etmeyecekse daha az donan?m ile ayn? i?leri yapabilece?iniz Windows 8/RT’yi deneme konusunda hiçbir ?üpheniz olmas?n.

Donan?m

• Ekran: 10.1 inç TFT çoklu dokunmatik ekran
• Ekran çözünürlü?ü: 1388*768
• Piksel Yo?unlu?u: 155ppi
• Arka Kamera: 5 Mp, Ön Kamera: 2 Mp
• ??lemci: Çift Çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4
• Bellek: 2 GB
• Haf?za: 32 GB (kullan?c? isterse Micro-SD ile geni?letebilir)
• A??rl?k: Ekran 631 gr klavyesi ile birlikte 1.3 kg
• Batarya Ömrü: 16-18 saat


0 Yorumlar