src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/denizbank_windowsphone-300×198.jpg” alt=”denizbank_windowsphone” width=”300″ height=”198″ class=”alignnone size-medium wp-image-3360″ />

Ülkemizin en büyük bankalar?ndan biri olan Denizbank, internet ve mobil bankac?l??a verdi?i de?eri her yap?lan aç?klamada belirtiyordu. ?ubedeki i?lemlerin neredeyse hepsini mobil uygulamalar üzerinden de yapabiliyorsunuz. Daha önce iOS ve Android uygulamalar?na sahip olan Denizbank ?imdi de Windows Phone 8 uygulamas?n? mü?terilerine sundu. Windows 8, Windows 8 RT ve Windows Phone 8 i?letim sistemlerinde çal??an Denizbank’?n mobil uygulamas? banka taraf?ndan de?il, mobil uygulama konusunda ülkemizin en deneyimli firmalar?ndan biri olan Intertech taraf?ndan haz?rland?.

Uygulama hakk?nda aç?klamalarda bulunan Microsoft Teknoloji Stratejisti Cüneyt Batmaz, uygulamalar?n?n tabletlerde de kullan?labildi?ini, bunun yan? s?ra dünya çap?nda sat??a sunulmu? olan 3 bin 500 cihazda sorunsuzca çal??t???n? dile getirirken mobil versiyonda yer alan i?lem durumu özelli?inin kullan?c?lar taraf?ndan çok be?enildi?ini, mü?terilerin merak?n? giderdi?ini sözlerine ekledi. Denizbank’?n Windows Phone 8 uygulamas?nda fastPay, S?ramatik, MyDenizBank ve Direkt Sat?? özellikleri yer al?yor. Bunlarla birlikte çok alternatifli ve kolay arayüzle kullan?m sunan Denizbank uygulamas?n? ?imdi ücretsiz olarak indirebilir, banka i?lemlerinizi bunun üzerinden halledebilirsiniz. Bu s?cakta ?ubeye kadar gitmenize art?k gerek kalmad? Windows Phone kullan?c?lar?.


0 Yorumlar