src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/windows_81.jpg” alt=”windows_81″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3357″ />

Daha önce sizlerle payla?t???m?z haberlerimizde Windows 8.1’in ilk betas?n?n 26 Haziran’da bizlere sunulaca??n? söylemi?tik. Tüm kullan?c?lara ücretsiz olarak da??t?lacak olan bu yeni güncelleme paketi korsan yaz?l?m kullananlar taraf?ndan kullan?lamayacak. Windows 8.1’i kullanmak istiyorsan?z önceden Windows 8’i sat?n alm?? olman?z gerekiyor. Ancak ?öyle bir ?ey var ki biz hala Windows 8 ya da Windows 7 kullan?rken baz? kullan?c?lar ?imdiden Windows 8.1 kullan?yor. Baz? kullan?c?lar bir ?ekilde bu güncellemeyi önceden indirmeyi ba?arm??, ancak halen internete dü?mü? de?il.

Yukar?daki foto?raf da Windows 8.1’den bir kare, masaüstü ve Windows Store yer al?yor. Yurt d???nda bir sitede payla??lan bu foto?raf, foto?raf sahibi ki?inin ba??n? Microsoft ile belaya da sokabilir, ancak Microsoft’tan sert bir karar ya da bir müdahale beklenmiyor. Yaz aylar?n?n sonunda tam sürümü ç?kar?lacak olan Windows 8.1’le birlikte kaybetti?imiz Ba?lat menüsünün geri gelece?i önceden aç?klanm??t?. Bakal?m Windows 8.1’de ba?ka ne gibi yenilikler olacak, bize yine Windows 7’deki çok iyi hass? ya?atabilecek mi? Bunu sadece tam sürüm ç?kt???nda görme ?ans? bulaca??z.


0 Yorumlar