src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Disposable-Batteries-Recharger.jpg” alt=”Disposable Batteries Recharger” width=”450″ height=”336″ class=”alignnone size-full wp-image-4967″ />

Mobil ve mini teknolojik aletlerin neredeyse hepsini ?arj sistemi ile kullan?yoruz. Bunun yan? s?ra pilli cihazlar da hayat?m?zda önemli bir yere sahip. Ancak tabi ki bu ikisinin de ortak bir sorunu var: hiç beklenmedik ve en ihtiyaç duyuldu?u anda ?arjlar?n?n bitmesi. Özellikle uzun saatler boyunca bir i? üzerinde olmak zorunda kald???n?zda, hayat?n ne kadar zor olabilece?ini hemen hepimiz biliyoruz. Özellikle biten ?arjlar ve piller, mutlaka herkesin gününün kötü geçmesine sebep olmu?tur.

??te tam bu noktada Disposable Batteries Recharger (tek kullan?ml?k pil ?arj?) devreye giriyor. 79.95 dolar de?erindeki bu ürün, normalde bitti?inde tekrar ?arj edilemeyen pilleri ?arj edebilme yetene?ine sahip. Bir mikro-i?lemci içeren cihaz, tak?lan pil türlerini ve durumlar?n? otomatik olarak alg?layabiliyor ve ?arj etme sürecini bunlara göre ayarl?yor. Alkalin pilleri yakla??k olarak 10 defa ?arj edebilen bu ürün, ayn? anda 6 adet AAA, AA, A, C veya D tipi pil veya iki adet 9-voltluk pil ?arj edebilecek bölüme sahip. Tabii ki bu ürün ile sadece alkalin piller de?il, NiMH veya NiCd piller de ?arj edilebiliyor. Ayr?ca ürünün üzerinde yer alan LCD ekran arac?l??? ile pillerin doluluk seviyelerini görmek de mümkün.


0 Yorumlar