dizi

Türkiye’nin en çok online dizi izlenen sitelerinden biri olan Dizimag, geçti?imiz günlerde yay?n hayat?n? durdurdu. ?lk ba?ta dizimag1, dizimag2 gibi siteler aç?l?rken bunun ard?ndan tüm bu domainlere art?k ula??lmad???n? belirtmemiz gerekiyor. Biz de sizler için alternatif dizi izleme siteleri ad?na bir liste olu?turduk. E?er siz de halen kesintisiz bir ?ekilde dizilerinizi izlemek istiyorsan?z a?a??daki sitelere giri? yapabilirsiniz.

Yabanc? Dizi ?zle

DiziMag’ten sonra en çok popüler olan dizi siteleri aras?nda yer alan “Yabanc? Dizi ?zle” sizler için seçti?imiz ilk site oluyor. Yabanc? Dizi ?zle’de ayn? DiziMag gibi kapat?lma karar? ile kar?? kar??ya kalm?? ve alan ad?n? yabancidiziizle1.com olarak de?i?tirdi.

Bu platformda DiziMag’te bulunan yabanc? dizilerin neredeyse tamam? yer al?yor diyebiliriz. Türlere ve popülerli?e göre ayr?lan dizileri Türkçe altyaz?l? ve 720P HD olarak izleyebilirsiniz. Ancak Pop-up reklamlar biraz can?n?z? s?kabilir.

Buraya T?kla


DiziGo

DiziMag’in kolay kullan?labilirli?ine al??an ve ba?ka yabanc? dizi izleme sitelerinde arad??? arayüzü bulamayan dizi severler için DiziGo sitesi biçilmi? kaftan. Siteye ister üye olup sevdi?iniz dizilerin yeni bölümleri eklendi?inde size mail ile uyar? gelmesini sa?layabilir, isterseniz de direk dizi izlemeye ba?layabilirsiniz.

Geni? bir yabanc? dizi ar?ivine sahip olan DiziGo’da 720P ve Türkçe altyaz? seçenekleri bulunuyor.

Buraya T?kla

DiziWu
Kullan??l? sade arayüzü ve az reklam içeren DiziWu sitesinde birçok popüler yabanc? dizi bulunuyor. Alfabetik s?ralamaya göre dizilen listeden, takip etti?iniz diziyi seçip istedi?iniz bölümü izleyebilirsiniz.
VK.com üzerine yüklenen dizileri 240P, 360P, 480P ve 720P HD çözünürlü?ünde izleyebilirsiniz.

Buraya T?kla


0 Yorumlar