src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/Xbox-One.jpg” alt=”Xbox One” width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-4744″ />

Geçti?imiz günlerde sadece 13 ülkede sat??a ç?kar?lan Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One, ç?k?? yapmadan önce birçok ele?tiri ya?muruna tutulmu?tu. Ancak ?u an gelen haberler o ele?tirilerin geçersiz oldu?unu ortaya koyuyor. Zira Xbox One’?n on üç ülkede bile yok satt??? bilgisi bizlere ula?t?. ?u an en çok merak edilen ?ey ise Xbox One’?n PS4’ün sat??lar?n? geçip geçemeyece?i.

Xbox’?n yetkili isimlerinden Yusuf Mehdi, cihaz?n sat?? performans?na ili?kin baz? aç?klamalarda bulundu. Xbox One’?n ilk etapta 13 ülkede sat??a sunuldu?unu hat?rlatan Mehdi, cihaz?n sat??lar?n?n çok iyi gitti?ini ve ?u ana kadar 2 milyondan fazla Xbox One sat?ld???n? belirtti.

Mehdi, Xbox One’?n sat??a ç?kt??? bir çok ülkede stok s?k?nt?s? çektiklerinin alt?n? çizdi ve oyuncularda cihazla ilgili çok olumlu ele?tiriler ald?klar?n? dile getirdi.

Hat?rlanaca?? üzere Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 4, 2 milyon cihaz baraj?n? yakla??k olarak bir ay önce a?m??t?. Bakal?m Xbox One, PlayStation 4 ile aras?nda olu?an sat?? fark?n? kapatabilecek mi? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar