spotify

Son zamanlar?n en çok kullan?lan müzik servislerinden biri olan Spotify için sevindiren bir haber geldi. Mobil uygulamalarda da yerini alan ama daha çok Web üzerinden kullan?lan uygulama yeni pazar stratejisi nedeniyle mobil sürümlerde ücretsiz hale getirildi. Bu sevindirici haber dün gece düzenlenen toplant?da bizlere aktar?l?rken ?u anda ücretsiz olarak indirip kullanabilece?inizi belirtelim.

New York’ta gerçekle?tirilen ve canl? yay?nlanan bas?n toplant?s?nda Spotify CEO ve Kurucusu Daniel Ek, Spotify’?n mobil cihazlarda ücretsiz olarak kullan?labilece?ini; müzikseverlerin mobil, tablet ve masaüstü bilgisayarlar?ndan dünyan?n tüm müziklerine ücretsiz olarak ula?abileceklerini duyurdu.

Daniel, Spotify’?n global büyüme stratejisine paralel olarak Spotify’?n Avrupa ve Latin Amerika’da yar?n 20’den fazla yeni pazarda kullan?ma aç?laca??n? ve Spotify’?n toplam pazar say?s?n?n 55’e ç?kaca??n? belirtti.

Son olarak, bugünden itibaren Spotify, rock efsanesi Led Zeppelin’in bütün katalo?unu Spotify’daki müzikseverlerin eri?imine açt?.

?ndirin

Spotify ?ndir iOS
Spotify ?ndir Android


0 Yorumlar