gs tablet

Daha önce size haberini defalarca verdi?imiz ve özelliklerini de aktarm?? oldu?umuz GS tablet, sonunda, uzun süre sonra sat??a sunuldu. HCL taraf?ndan geli?tirilmi? olan tablet ?u anda Galatasaray Store’lardan ve Galatasaray’?n online ma?azas? üzerinden sat?n al?nabilir. Ancak GS tablet özellikleri konusuna dikkatinizi çekmek istiyoruz. Teknik özellikleri bak?m?ndan kullan?c?y? gayet tatmin edebilecek gibi gözüken yeni nesil tablet tasar?m?yla da Galatasarayl?lara yak???yor.

Galatasaray, yeni sezon öncesinde ?ort reklam? için anla?ma yapt??? Hintli teknoloji devi HCL Infosystems ile sundu?u tablet bilgisayar? sat??a sundu. GS Store’dan sat??a sunulan HCL ME model GS Tablet’in fiyat? 399 TL.

Galatasaray, Temmuz ay?nda duyurdu?u tablet bilgisayar projesini hayata geçirdi. HCL Infosystems taraf?ndan geli?tirilen GS Tablet, GS Store’dan sat??a ç?kt?.

Android i?letim sistemiyle çal??an GS Tablet’in 2 y?ll?k garanti kapsam?nda online fiyat? 399 TL olarak aç?kland?.

1.2 GHz h?z?nda, çift çekirdekli A9 Cortex i?lemcisi bulunan GS Tablet, 1024x768p IPS I2 ekrana sahip.

ön panelinde 0.3; arka panelinde 2 MP kameras? bulunan GS Tablet, 16 GB dahili belle?e sahip. Tablete microSD kart giri?iyle ek 32 GB bellek eklenebiliyor.

USB 2.0 ve mini HDMI giri?i olan tablet, Wi-Fi’?n yan? s?ra Bluetooth 4.0 destekliyor.

GS tablet sat?n almak için TIKLAYIN.


0 Yorumlar