src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/DualShock-4-300×202.jpg” alt=”” title=”DualShock 4″ width=”300″ height=”202″ class=”alignnone size-medium wp-image-2384″ />

Sony geçti?imiz gece bizlere PlayStation 4’ün tüm özelliklerini neredeyse tan?tt?, tasar?m? d???nda. Bunun yan? s?ra PS4’te kullanaca??m?z Joystickler de bizlere aktar?lanlar aras?nda. Tasar?m? ile oyuncular taraf?ndan pek be?enilmeyen DualShock 4 asl?nda o kadar çok i?levsel özelli?e sahip ki uzun bir yaz? olacak.

DualShock 4 oyun kolumuz üzerinde dahili bir mikrofon ve hareket alg?lay?c?s? bulunuyor. Ayr?ca R2 ve L2 tu?lar?n?n da tasar?mlar? de?i?tirilmi?. Üzerinde kulakl?k giri?i de bulunduran DualShock 4’lerde Payla? dü?mesi de yer al?yor ama bu dü?me henüz net olarak tan?t?lm?? de?il. Yine üzerinde dokunmatik bir bölme bulunduran yeni joystick’in foto?raflar? a?a??da yer al?yor. Oldukça zevkli kullan?ma sahip olaca?? beklenen DualShock 4’leri anca kullan?nca anlayabilece?iz.


0 Yorumlar