src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/iOS-6.1.3-Beta-2-300×230.jpg” alt=”” title=”iOS 6.1.3 Beta 2″ width=”300″ height=”230″ class=”alignnone size-medium wp-image-2390″ />

Geçti?imiz gün Apple, iOS 6.1.2 güncellemesini yay?mlam??t?. Bu güncelleme ile sistemde bulunan birçok sorunu gideren Apple ?imdi de ki?iselle?tirmeye ba?l?yor. iOS 6.1.3 Beta 2 bu sabah saatlerinde yay?mland? ve kullan?labilir durumda. Bildi?iniz gibi iOS 6.1.1’de ?ifre güvenli?inden ?arj tüketimine kadar birçok sorun bulunuyordu.

iOS 6.1.3 Beta 2’de Maps uygulamas?n?n Japonya kullan?c?lar?na özel geli?tirmeleri bulunuyor ama onu maalesef bizler kullanamayaca??z. Bir di?er de?i?iklik de ana ekrandaki kayd?rma i?levinde bulunan bozukluk, bu da yeni beta sürüm ile giderildi. Apple’?n bu kadar s?k güncelleme yapt??? daha önce görülmemi? bir ?ey asl?nda ama büyük bir modeli daha yak?nda bizlere sunacak olan firman?n h?zla bir ?eyler anlatmaya çal??t???n? varsayabiliriz.


0 Yorumlar