Ana sayfa » Etiket arşivi » DualShock 4 özellikleri

\ \ \

DualShock 4’ten özellikler ve görseller

Sony geçti?imiz gece bizlere PlayStation 4’ün tüm özelliklerini neredeyse tan?tt?, tasar?m? d???nda. Bunun yan? s?ra PS4’te kullanaca??m?z Joystickler de bizlere aktar?lanlar aras?nda. Tasar?m? ile oyuncular taraf?ndan pek be?enilmeyen DualShock 4 asl?nda o kadar çok i?levsel özelli?e sahip ki uzun bir yaz? olacak. DualShock 4 oyun kolumuz üzerinde dahili bir mikrofon ve hareket alg?lay?c?s? bulunuyor. Ayr?ca […]