src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/dun.jpg” alt=”” title=”dun” width=”287″ height=”238″ class=”alignleft size-full wp-image-139″ />?spanyol astronomlar, gelecek y?l 15 ?ubat’ta 50 metre çap?ndaki bir gökta??n?n Dünya’y? s?y?r?p geçece?ini ke?fettiler.

Amerikan Havac?l?k ve Uzay Dairesi’nin (NASA) internet sayfas?nda belirtilene göre, ?spanyol gökbilimciler, 2012 DA14 ad?n? verdikleri gökta??n?n 15 ?ubat 2013 saat 19.25’te (GMT) Dünya’ya uydular?n yörüngesinden daha yak?n bir mesafeden, yakla??k 35 bin km uzakl?ktan geçece?ini hesaplad?lar.

?spanyol bilimadamlar?, bu gözlemlerini 23 ?ubat’ta ?spanya’n?n güneyindeki Saga gözlemevinde yapt?lar. Gözlem, Frans?z, ?talyan ve Amerikal? astronomlar taraf?ndan da teyit edildi.


0 Yorumlar