src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/web.jpg” alt=”” title=”web” width=”287″ height=”238″ class=”alignleft size-full wp-image-136″ />Uzaktaki dostumuzu görmek için yada i? görü?meleri için birço?umuz web kameras? kullan?yoruz. Acaba hiç dü?ündük mü, bu kameralar ne kadar güvenli?

Bir grup bili?im güvenlik uzman?, günde milyonlarca ki?inin rahatl?kla kulland??? web kameralar?n?n, göründü?ü gibi güvenli olmad???n? aç?klad?.

Bilgisayar korsanlar?n?n en büyük hedeflerinin toplant? salonlar?ndaki telekonferans kameralar? oldu?unu söyleyen uzmanlar, bu kameralar?n istenildi?i gibi yönlendirebildi?ini söylüyor.

Güvenlik zaafi bütün bunlarla bitmiyor. Birçok sistem d??ar?dan gelen aramalar? otomatik aç?yor. Korsanlar bütün olan biteni izlemekle yetinmiyor, özel konu?malar? dinleyebiliyor, masada b?rak?lm?? önemli raporlar? kaydedebiliyor.


0 Yorumlar