?ngiliz milyarder i?adam? Richard Branson’?n sahibi oldu?u Virgin Grubu’na ait Virgin Galactic ?irketi, ilk uzay arac?n? bu y?l içinde test edecek.

?ngiliz bas?n?nda ç?kan haberlere göre, test uçu?unda ana gemiden atmosfer d???na f?rlat?lacak uzay arac? “SpaceShipTwo” yolcusuz bir uçu? yapt?ktan sonra, 2013 ya da 2014’te uzaya insan ta??mak üzere gönderilecek. Uzay arac? Amerikan havac?l?k ve uzay ?irketi Northrop Grumman’?n sahibi oldu?u Scaled Composites taraf?ndan test edilecek.


0 Yorumlar