src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/02/elek.jpg” alt=”” title=”elek” width=”287″ height=”238″ class=”alignleft size-full wp-image-96″ />Toshiba Elektomak çok az yer kaplayan Dijital Çok Fonksiyonlu Ofis Yaz?c?lar? (MFP) – e-STUDIO223/243 ve e-STUDIO195/225 ürünlerini tan?tt?.

Bu serinin e-STUDIO195/225 modelinde i? yerinde üretkenli?i art?rmak için bask?, fotokopi, tarama ve faks özellikleri bir arada bulunuyor. Kompakt boyutlar? A3 ebad?na kadar bask? almay? mümkün k?l?yor ve böylece de?erli ofis alan? kullan?m?n? en aza indirirken ola?anüstü uygun maliyetler sunuyor.

Dakikada 24 sayfa lokal bask? ve kopyalama h?z?na sahip olan e-STUDIO223/243 ve e-STUDIO195/225 modellerinin her ikisi de yüksek performansa sahipler. Standart kopyalama, GDI bask? ve Twain tarama özellikleriyle donat?lm?? e-STUDIO195/225 çok çe?itli görevleri yerine getirmenizi sa?l?yor.


0 Yorumlar