BBC Türkçe

?imdi ?irketler pazarlama kampanyalar?n? planlarken kimleri hedefleyebileceklerini belirlemek ya da muhtemel piyasa hareketlerini tahmin etmek için twitter ar?ivlerinde ara?t?rma ve analiz yapabilecek.

Bugüne kadar ?irketler tweetlerde sadece 30 gün geriye gidilebiliyor, düzenli kullan?c?lar da 7 günlük mesajlara bakabiliyordu.

?ngiltere merkezli Datasift twitterda ar?iv sunan ilk ?irket oluyor. ?irket mü?terilerinin bugünden itibaren iki y?ll?k tweetlere eri?ebilece?ini aç?klad?.


0 Yorumlar