src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/browser_wars-300×280.jpg” alt=”” title=”browser_wars” width=”300″ height=”280″ class=”alignnone size-medium wp-image-1545″ />

Web taray?c?s? sektörü her geçen gün k?z??maya devam ediyor. ?lk tarihlerde sadece Internet Explorer’?n oldu?u piyasaya sonradan Safari ve Firefox’ta kat?lm??t?, onlar? izleyen taray?c? ise Opera olmu?tu. En son olarak da bilindi?i gibi Google Chrome ç?kt? ve ?u an en çok kullan?lan taray?c? da o.

New Relic adl? bir ara?t?rma ?irketinin yapt??? aç?klamaya göre ?u an en h?zl? web taray?c?s? Internet Explorer 10. Windows 8 ile birlikte gelen Internet Explorer 10 gerçekten bizleri de ?a??rtmay? ba?ard?. Günde 1.6 milyon sayfa açma ba?ar?s? gösteren taray?c?n?n Windows 7 uyumlu sürümü de yak?n zamanda bizlerle payla??lacak. Tabi mobilde en h?zl? taray?c? hala Opera…


0 Yorumlar