src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/google_search-300×154.jpg” alt=”” title=”google_search” width=”300″ height=”154″ class=”alignnone size-medium wp-image-1542″ />

?u anda en hareketli firmalar aras?nda bulunan Google, hem Android üzerinde geli?melerine devam ediyor, hem de anavatan? arama motorunu unutmuyor. Daha önce tabletlerde ve telefonlarda uygulad??? arama sayfas? tasar?m de?i?ikli?i dün itibariyle web taray?c?lar?na da getirildi.

E?er güncel bir internet kullan?c?s?ysan?z zaten fark etmi?sinizdir. Arama yap?nca art?k sol tarafta ayarlar sekmesi ç?km?yor; bu durum görsel arama sekmesinde de geçerli. Fazla yer kaplamas?n diye kald?r?lan sol bölüm daha küçük olarak arama sonuçlar?n?n üstüne, arama motorunun alt?na yerle?tirildi. Aç?kças? eski tasar?m daha basit gibiydi geliyor bize.


0 Yorumlar