src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/fiber_internet.jpg” alt=”” title=”fiber_internet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1548″ />

Sonunda bu da oldu ve saniyede 10 film birden indirebilece?imiz bir internet sa?lay?c?s? geli?tirildi. Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing ad? verilen bu teknoloji sayesinde art?k saniyede 10 film indirebilece?iz, bu da demek oluyor ki ?u anki internet h?z?m?z 2 bin kat daha h?zlanacak.

Galler’de bir üniversitede görev yapan profesörlerin geli?tirdi?i sistem ?u an için tabi ki kullan?ma aç?k de?il. Konu hakk?nda aç?klama yapan yetkililer bu sistemin normal internetten bile daha az fiyata mâl olaca??n? belirttiler. Teknolojinin birkaç ay içinde resmen sonland?r?lmas? ve ?ngiltere’de kullan?lmas? bekleniyor.


0 Yorumlar