tablet

E?er tablet almaya karar verdiyseniz ama henüz hangi modeli alaca??n?zda karar k?lamad?ysan?z bu konuda yard?mc? olaca??z. A?a??da en iyi 10 tablet ad?nda bir liste haz?rlad?k. Listede Türkiye’de sat??a sunulmam?? olan tabletler de bulunuyor, ancak yurt d???ndan getirtme ?ans?n?z tabi ki var. Yüksek performans ve güzel tasar?m istiyorsan?z verdiklerimiz d???na ç?kmaman?z? öneriyoruz. Özellikle Asya mallar?ndan uzak durmal?s?n?z.


10. Amazon Kindle Fire HDX 8.9 inç

Kindle Fire HDX, film izlemek, kitap okumak ve müzik dinlemek için harika bir cihaz. 2560×1600 çözünürlüklü ekran? ve hafif gövdesi, onu çekici bir seçenek yap?yor.


9. Amazon Kindle Fire HDX 7″

Cihaz?n 7 inç’lik ekran? 1920 x 1200 çözünürlük sunuyor. 7 inç’lik harika ekran?n yan?nda HDX 7 inç’in pil ömrü de oldukça iyi.


8. Apple iPad Mini

Apple’?n ?imdiye kadar üretti?i en iyi tabletlerden olan iPad mini, Retina ekrana sahip olmasa da kaliteli yap?s? ve ak?c? performans?yla Nexus 7 ve Kindle Fire HD gibi rakiplerine meydan okuyor.


7. Microsoft Surface Pro 2

Microsoft’un ikinci nesil Windows 8’li tableti, size iyi bir laptop – tablet deneyimi sunuyor. A??rl??? nedeniyle ta??nabilirlik konusunda zay?f olsa da cihaz, daha iyi Intel i?lemci, daha iyi pil ömrü, iki konumlu ayak gibi yeniliklerle güçlendirilmi?.


6. Google Nexus 10

?nç ba??na 300 pikselle ?u anki en yüksek çözünürlüklü tablet olan Nexus 10, ayn? zamanda çok h?zl? çal??an bir tablet. Ekran?n görünümü iPad kadar iyi olmayabilir ve SD kart slotunun yoklu?u baz?lar?n?n ho?una gitmeyebilir, ancak Nexus 10 hiç de görmezden gelinmeyecek, üst seviye bir Android deneyimi sunuyor.

5. LG G Pad 8.3

Alüminyum gövdeli bu tablet, Samsung gibi rakiplerini endi?elendirmeye ba?lam?? olsa gerek. Snapdragon 600 i?lemci baz?lar? için yetersiz gelebilir, ancak LG’ye göre cihaz?n inceli?inin s?rr?, daha az ?s?nan Snapdragon 600.

4. Sony Xperia Tablet Z

Xperia Tablet Z, hafifli?i ve kaliteli görünümüyle dikkatinizi hemen çekiyor. Su geçirmezlik özelli?ine de sahip Tablet Z, 2013’ün en iyi tabletleri aras?nda.


3. Google Nexus 7

Nexus 7’nin yeni sürümü, iPad mini’yi özellikleri ve fiyat?yla gözüne kestirdi?i gibi Kindle Fire HD’den daha fazla i?lev sunuyor. 1.5Ghz dört çekirdekli i?lemci, 2GB RAM, 16GB veya 32GB depolama alan?, Android 4.3, tabletin özellikleri aras?nda.


2. iPad Mini 2

Alüminyum gövdeye, çok h?zl? A7 i?lemciye ve yüksek çözünürlüklü ekrana sahip iPad mini 2’nin pil ömründe herhangi bir kay?p yok. Tek kelimeyle müthi? bir cihaz. Listemizin ikinci s?ras?nda olmas?n?n nedeniyse iPad Air’in tablet uygulamalar? için daha büyük ekran sunmas?.

1. iPad Air

?lk iPad ç?kt???nda birçok ki?i onu ele?tirmi?ti ancak Apple, iPad Air’le formülü tutturdu?unu gösteriyor. Daha ince ve daha hafif bir tasar?ma sahip iPad Air, kaliteli yap?s?n?n yan?nda güçlü A7 ve M7 i?lemcisiyle en zor i?lerin bile alt?ndan h?zla kalkabiliyor.


0 Yorumlar