src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/ruya_makinesi.jpg” alt=”ruya_makinesi” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5153″ />

Rüya makinesi bu vakte kadar en çok bilim kurgu filmlerinde yer ald? ve kimse bunun gerçek olaca??n? eminiz ki dü?ünmemi?tir. Ancak geçti?imiz günlerde gelen bir haber bizi fazlas?yla ?a??rtt?. Amerika’da iki tane yaz?l?mc? bir rüya makinesi geli?tirdiler. Aurora ad?n? verdikleri cihazla birlikte insan istedi?i rüyay? görebiliyor ve istedi?i gibi kontrol edebiliyor.

Danny Schoonover ile Andrew Smiley’in kurdu?u iWinks firmas?n?n “Aurora” ad? verilen cihaz?, al?na tak?lan ak?ll? saç band? ile beyin dalgalar?n?, göz ve beden hareketlerini izleyerek kullan?c?n?n rüya görmeye ba?lad???n? tespit ediyor.

Schoonover, “Rüyalar?n?zda her ?eyi yapman?z mümkün. Uzay? yak?nla?t?r?n, ate? püskürten bir ejderha ile mücadele edin” diyor. Cihaz, 175 dolardan (400 TL) ABD piyasas?na sürüldü.


0 Yorumlar