Exper EasyTab E2D

Bugünlerde Windows 8 ücretsiz olarak Windows 8.1’e güncellenebilirken ayn? ?eyi tabletler için de yapabilirsiniz. Geride b?rakt???m?z senenin bu dönemlerinde tan?t?lm?? olan i?letim sistemi PC’lerde ve tabletlerde fazla be?enilirken mobilde de h?zl? bir yükseli? içerisinde. Exper’in EasyTab E2D tabletinin incelemesini yapt?k bu sefer sizler için. Yerli üretici gayet ba?ar?l? bir ürünü bizlerin kullan?m?na sunuyor.

Microsoft’un Ekim 2012’de tan?tt??? Windows 8 i?letim sistemi, önümüzdeki günlerde ücretsiz olarak Windows 8.1’e güncellenecek. Yeni güncellemeyle daha kullan?c? dostu özelliklerle donat?lacak olan sistem, özellikle Pro sürümüyle tablet dünyas?nda oldukça iddial?.

?nceledi?imiz Exper EasyTab E2D, 11.6 inç büyüklü?ünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlü?ünde ekran? ve Intel’in üçüncü nesil Core i?lemci mimarisini kullanan çift çekirdekli i?lemcili tablet, ta??nabilir bilgisayarlar?n yapt??? pek çok ?eyi yapabilecek kapasitede.

Bilgisayardan farks?z tablet

Windows 8 Pro i?letim sistemi ve Intel’in x86 mimarisi üzerine in?a edilen üçüncü nesil Core mimarisi temel alan i?lemci kullanan tablet, ortalama ta??nabilir bilgisayar performans?n? bizlere sunuyor.

Donan?m özellikleri neler?

Intel’in giri? seviyesi ultrabook modellerinde yer verdi?i ve 22nm teknolojisiyle üretti?i Celeron 1037U i?lemcisini kullanan cihaz, 1.8 GHz h?z?nda çal???yor. Core i?lemci mimarisini kullanan Celeron 1037U, esas?nda Core i5-U ailesinden çok da farkl? de?il.

3 MB yerine 2 MB ön bellekle gelen i?lemci, dahili grafik i?lemci olarak HD Graphics 4000 de?il de Intel’in HD Graphics çözümünü kullan?yor. Ürünün grafik performans? ciddi anlamda geride. Ke?ke HD Graphics 4000 tabanl? daha güçlü bir i?lemci kullan?lsayd? diyebilirim. Oyun oynamak isteyenler ba?ka modellere yönelebilir.
Ürünün farkl? donan?m seçenekleri bulunsa da inceledi?imiz sürümde bu i?lemciyle beraber 2 GB DDR3 RAM ve 64 GB’l?k SSD depolama kullan?l?yor. 2 GB RAM günlük i?lere yeterli gelse de, biraz çoklu i?lem say?s? art?kça cihaz zorlanmaya ba?l?yor. Burada da 4 GB’l?k seçene?i daha mant?kl? görüyorum.

Arka k?sm?nda destek ve ayr?labilir klavye

11.6 inç büyüklü?ündeki tableti, yo?un kullan?mda elleri yormas?n diye arka k?sm?nda do?al bir deste?e sahip. Arka k?s?mdaki aya?? aç?p, yakla??k 45 derece aç?yla ayakta kalabiliyor.
Exper’in kutu içeri?i de zengin. Ürünle beraber m?knat?sl? yap?da ayr?labilir klavye de geliyor. Bir k?l?f olarak cihaz?n ekran k?sm?n? kapatan klavye, cihaz? dik duracak ?ekilde tuttu?unuzda bir ta??nabilir bilgisayar gibi size yaz? yazma imkan? tan?yor.


0 Yorumlar