src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Nokia-Asha-500-502-ve-503.jpg” alt=”Nokia Asha 500, 502 ve 503″ width=”385″ height=”265″ class=”alignnone size-full wp-image-4207″ />

Uzun süredir uygun fiyatl? Nokia Lumia serisinden telefonlar bekliyoruz ancak beklentilerimiz bekledi?imiz tarihlerde bizlerle bulu?turulmam??t?. Bugün saat 10’da ba?layan ve Abu Dhabi’de gerçekle?tirilen etkinlik ise art?k bize bunlar? sunuyor. Nokia Asha 500, 502 ve 503 ?u anda tan?t?m a?amas?nda. Uygun fiyatl? telefonlar?n en k?sa sürede Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Nokia’n?n uzun süredir merakla beklenen, Asya topraklar?ndaki büyük etkinli?i Birle?ik Arap Emirlikleri’nin ba?kenti Abu Dhabi’de Türkiye saati ile 10:00 ba?lad?. Etkinlikte ?irketin CEO’su Stephen Elop taraf?ndan tan?t?lan ilk cep telefonu modelleri ise Nokia’n?n Asha ürün hatt?na dair modeller oldu. Yeni Nokia Asha 500, 502 ve 503’ün lansman? gerçekle?irken yeni “uygun fiyatl?” Nokia’lar?n ilk özellikleri de aç?kland?.

Tasar?mlar? ile önceki nesil Asha’lara benzeyen üç yeni Nokia Asha modeli de WhatsApp uygulamas? ile geliyor. Son dönemde uygulaman?n görmü? oldu?u ilgiye dair verilerin de lansmanda payla??ld??? ve sosyal medyada foto?raf payla??m?na dair baz? verilerin aç?kland??? Nokia etkinli?inde yeni modellerin kamera özellikleri de geldi. Nokia Lumia 500, 2 megapiksel kameraya di?er iki model ise 5 megapiksel kameraya sahip.

Ayr?ca 502 ve 503’de çift SIM kart deste?i ve 3G özelli?i de bulunuyor. Nokia Lumia 500’ün fiyat?n?n 69 dolar olaca?? bilgisi de payla??ld?.


0 Yorumlar