Facebook Kapat?lacak m?, Ülkemizde Twitter’?n eri?ime engellenmesinden sonra, bugün de yüklenen “ses kay?tlar?ndan” sonra YouTube’a da eri?im engeli gelmi?ti. Mevcut videolar?n silinmesinin talep edilmesinin yerine direk eri?imi engelleyen T?B’in çok yak?nda popüler sosyal a? Facebook’u da engelleyece?i iddia ediliyor.

Facebook’a da eri?im yasa?? gelebilir

Star TV Ana Haber bülteninde yer alan habere göre; Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???, Facebook’u da engelleme gibi bir düzenlemede bulunuldu. E?er bu haber do?ru ç?karsa bu gece saatlerinde Twitter ve YouTube’un ard?ndan Facebook da eri?ime engellenmi? olacak.


0 Yorumlar