Windows için Kinect 2 Duyuruldu, Microsoft, Windows i?letim sistemli bilgisayarlar için tasarlad??? Kinect 2’nin duyurusunu gerçekle?tirdi. Windows için geli?tirilen Kinect 2, Xbox One’?n Kinect 2’sine benziyor. Microsoft Blog üzerinden duyurusu yap?lan yeni Kinect 2, Windows’lu bilgisayarlara ayr? bir aparat yard?m? ile USB 3.0 üzerinden ba?lan?yor.

Bir ucu bilgisayara tak?lan aparata kamera ile uyumlu bir kablo ile bir de güç kablosu tak?l?yor. Önceki Kinect’e k?yasla daha performansl? olmas? beklenen, dü?ük ???kl? ortamlarda daha ba?ar?l? olan Kinect 2’de 1080p tam renkli 16:9 kamera Kinect 2 kameran?n 3D sensörü ise detaylar konusunda çok daha ba?ar?l?.

Kinect 2’de ayr?ca mikrofon ve sa?l?k aç?s?ndan bir art? olarak da kalp at???n? ölçen bir alg?lay?s? bulunuyor. Ayg?t?n önümüzdeki yaz piyasaya sunulmas? bekleniyor.


0 Yorumlar