sony_MDR-ZX750BN

Kulakl?k ve ses sistemlerinin öncü isimlerinden biri olan Sony, yeni kulakl???n? sat??a sundu. Kablosuz olarak çal??an kulakl?k uzun süreli kullan?m sunarken Bluetooth™ ve gürültü engelleme özelliklerine sahip. Bu da d?? seslerden rahats?z olman?z? ve kablonun bir yerlere tak?lmas?n? önlüyor. Dijital Ekolayzer ve Vuru? Tepki Kontrol (Beat Response Control) teknolojilerine de sahip olan Sony MDR-ZC750BN, sizlere çok farkl? bir müzik keyfi ya?atacak gibi.

Ortamdaki sesleri al?p bunlar? “Gürültü Kar??t?” bir ses dalgas? ile engellemek için bir çift mikrofon kullanan kulakl?klar, ofislerdeki ya da uçak motoru ve tren gibi araçlardaki dü?ük frekansl? gürültüleri engelleyerek, kullan?c?lar?na sadece istedikleri müzi?i dinleyerek gev?eme olana?? sa?l?yor.

Kablosuz dinleme özgürlü?ünün sunan kulakl?klar, s?rt çantas?nda rahat ?ekilde saklanabilmesi için döndürülebilme özelli?ine de sahip. MDR-ZX750BN’nin bask?y? hafifleten kulak yast?klar? ise kullan?c?lar?na, uzun yolculuklarda müzi?in daha konforlu bir ?ekilde e?lik etmesini sa?l?yor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri olan MDR-ZX750BN kulakl?klar Nisan ay?ndan itibaren temin edilebiliyor.
Teknik Özellik Tablosu

 

ModelMDR-ZX750BN
TipKapal?, Dinamik
Sürücü Birimi40mm
Frekans tepkisi18 Hz – 22,000 Hz
Maksimum Giri? 1100 mW
EmpedanceNC ON: 23 ? (1 kHz)
NC OFF: 50 ? (1 kHz)
Ses Bas?nc? Hassasiyeti
1
NC ON: 102 dB/mW
NC OFF: 101 dB/mW
?arj SüresiYakla??k. USB üzerinden 2.5 saat
Kullan?m SüresiKutu içerisinden ç?kan ba?lant? kablosu kullan?m? s?ras?nda
Maks. 24 saat (NC AÇIK)

BLUTOOTH cihaz? ba?l? oldu?u zamanMüzik oynatma süres: Maks. 13 saat (NC AÇIK), Maks. 19 saat (NC KAPALI)
?leti?im süresi: Maks. 10 saat (NC AÇIK), Maks. 12 saat (NC KAPALI)
Bekleme süresi: Maks. 26 saat (NC AÇIK), Maks. 150 ssat (NC Kapal?)

Not: Kullan?m süreleri kodek ve kullan?m durumlar?na göre dü?ebilir

A??rl?kYakla??k. 230g

 


0 Yorumlar